Værdien af en ledergruppe er ikke kun at træffe beslutninger og koordinere i fællesskab. I kan også lære af hinanden – og blive bedre og dygtigere 
ledere sammen.

Effektiv læring i ledergrupper opstår sjældent af sig selv,
men kan hjælpes
 på vej med simple metoder, som I let selv
kan bruge.

Vi har samlet 11 værktøjer her. Nogle er egnet til alle, andre er rettet mod 
særlige typer af ledergrupper. I kan vælge netop dem, der passer jer 
bedst.

> Sådan kan I bruge hjemmesiden
> Ideerne bag projektet

Lad netværksekspert Andreas Rønne Nielsen guide jer igennem hele processen
Start processen
Opgaver til alle ledergrupper
Sæt fælles læringsmål
Få afstemt jeres forskellige forventninger til den læring, I gerne vil have ud af møderne.
Læg et spændende program
Tænk mødets indhold og form godt igennem, og motivér på forhånd deltagerne til at bidrage aktivt.
Hold dialogen på sporet
Ordstyreren har en vigtig rolle i at sikre, at alle kommer til orde, fastholde fokus og samle op.
Opgaver til særlige ledergrupper
Del jeres bedste erfaringer
Præsentér hver jeres måde at løse en bestemt opgave på, og lær tips og tricks af hinanden.
Kend andres krav til jeres læring
Sørg for at få afklaret, hvilke eksterne forventninger der er til, hvad I skal lære sammen – fx chefens.
Få nye medlemmer i netværket
Sørg for, at I er mange nok til at holde netværket levende, og lav en procedure for at rekruttere nye.
Afklar struktur og spilleregler
Skab klare rammer og fælles forventninger til hinandens adfærd og indsats i gruppen.
Gå i dybden med et større tema
Skab sammenhæng i netværkets læring ved at fordybe jer i et bredere emne over flere møder.
Stil de brændende spørgsmål
Forbered punkter til dagsordenen, som har en høj aktualitet og nødvendighed for deltagerne.
Kom ud af komfortzonen
Lad personer og perspektiver udefra udfordre hygge og vanetænkning i netværket.
Byd op til sparring
Videndeling og sparring skal sættes i scene, hvis alle i gruppen skal få noget ud af det på kort tid.