Ideerne bag projektet

Forskellige typer af ledergrupper har hver deres
behov og muligheder for at lære sammen

Projektet skelner mellem fire forskellige slags ledergrupper:

1. Uformel i samme hierarki
– fx interne ledernetværk, løse arbejdsgrupper mv.

2. Formel i samme hierarki
– fx et ledelsesteam (inkl. chef) eller en projektgruppe.

3. Uformel uden samme hierarki
– fx et fagligt netværk, en erfa-gruppe eller et meget blandet ledernetværk.

4. Formel uden samme hierarki
– fx et regionalt netværk på tværs af kommuner ledere, et beskæftigelsesråd e.l.

 

Hovedideen i projektet er at give disse fire typer en række
opgaver, som passer til netop deres særlige vilkår og
muligheder for at lære sammen.

Nogle af opgaverne gælder i alle typer af grupper, andre er målrettet de særlige vilkår udvalgte grupper har.

 

Tilbage til forsiden

Ledergrupper har forskellige rammer for læring – afhængig af, dels om de indgår i samme hierarki, dels om de er en formelt nedsat gruppe.

Opgaver til alle ledergrupper
Sæt fælles læringsmål
Læg et spændende program
Hold dialogen på sporet
Opgaver til særlige ledergrupper
Del jeres bedste erfaringer
Kend andres krav til jeres læring
Få nye medlemmer i netværket
Afklar struktur og spilleregler
Gå i dybden med et større tema
Stil de brændende spørgsmål
Kom ud af komfortzonen
Byd op til sparring